top of page

תקנון תנאים והגבלות של קמפיין
UCL 2024

א. כללי

1. שם מבצע הפעילות: כרטיסי גמר UCL 2024
2. תנאים והגבלות אלה חלים על פעילות כרטיסי גמר UCL 2024 (להלן: "הקמפיין").
3. שם עורכת הפעילות: מאורגן על-ידי חברת 10 ביס קו.איל בע"מ ח.פ. 512963489, שנמצאת בבניין מידטאון, קומה 28, כתובת מנחם בגין 144 תל אביב 6492102, ישראל (להלן: "
החברה").
4. מקום עריכת הפעילות: משרדי החברה ועל גבי חשבון הטיקטוק של חברת תן ביס (https://www.tiktok.com/@tenbis.il).
5. מועד עריכת הפעילות והפרסים שיחולקו: כפי שמופיע בטבלת הפרסים שנמצאת בפרק ד' של תקנון זה.
6. שיטת הבחירה: כפי שמופיע בפרק ה' בתקנון זה.
7. דרך פרסום תוצאות הפעילות: כאמור בפרק ו' בתקנון זה.
8. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי עריכה בלבד אך מתייחס לכל המינים והמגדרים.
9. על ידי השתתפותך בקמפיין אתה מכונה להלן גם "
המשתתף", מצהיר כי אתה מסכים לתנאים ולהגבלות אלה.
10. הקמפיין יתחיל בתאריך 3 באפריל 2024 ויסתיים בתאריך 17 באפריל 2024 בשעה 23:59 (להלן: "
תקופת הקמפיין").
11. משתתפים שפועלים בניגוד לתנאים אלה, לא יכללו בקמפיין ובפעילות.

ב. הקמפיין ותנאים להשתתפות בהגרלה:
12. הקמפיין יבוצע באמצעות פלטפורמת טיקטוק, בחשבון הטיקטוק של תן ביס @tenbis.il (כל אלה יכונו: "הפלטפורמה").
13. כדי להשתתף בקמפיין, על המשתתף לקיים את כל ההוראות הבאות במצטבר בתקופת הקמפיין (להלן: "
תנאי השתתפות").

13.1. לעשות "עוקב" לעמוד הטיקטוק של תן ביס ולהיות ברשימת העוקבים ("Followers") של תן ביס.
13.2. להגיב בתגובות פוסט הפעילות בטיקטוק של תן ביס מה אתה כמשתתף מזמין בתן ביס לערב של משחק כדורגל ולשכנע את מנהלי הפעילות מטעם תן ביס למה דווקא למשתתף הנ"ל מגיע לזכות בפרס הפעילות.
13.3. העלאת סרטון נפרד אינה חובה כתנאי להשתתפות בפעילות, אך זו מגדילה את הסיכויים להיבחר.
13.4. לתייג לפחות חבר אחד בתגובה.
13.5. ההשתתפות בפעילות כמוה כאישור התקנון.
13.6. פרטי הקשר לצורך השתתפות בפעילות וקבלת הודעת זכיה לזוכים יהיה באמצעות הודעה פרטית בטיקטוק.

14. רק משתתף שמילא את כל תנאי ההשתתפות יכנס לפעילות זו.
15. כל משתתף שמילא את תנאי ההשתתפות בתקופת הקמפיין יוכל להיכנס לפעילות עד 5 פעמים (כלומר, להגיב בפוסט הפעילות עד 5 תגובות כולל 5 תיוגים של חברים שונים). 
16. החברה לא גובה תשלום עבור הפעילות.
17. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לחדש, לבטל או להאריך את הקמפיין בכל עת והיא רשאית לעשות זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ג. משתתפים

18. על מנת להשתתף עליך להיות תושב ישראל, בן 16 לפחות במועד שליחת התגובה הראשונה בתקופת הקמפיין, לבצע את כל תנאי הפעילות בהתאם לכל תנאי ההשתתפות.

18.1. במקרה בו המשתתף מתחת לגיל 18, ובמקרה בו הוא יזכה בפעילות - בן-לוויתו חייב להיות מעל גיל 18.

19. בכפוף לאמור לעיל, כולם יכולים להשתתף בקמפיין פרט לעובדי החברה, מי שמועסק או נותן שירות בקשר או בזיקה עם הפעילות או הקמפיין, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של כל אלה.
20. לחברה הזכות לסרב או להחריג משתתפים לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי למסור סיבה וללא אחריות לנזק ישיר ועקיף של המשתתף כתוצאה מכך.

ד. פרסים

21. הפרס שיוענק למשתתף שהזמנתו זכתה בפעילות הוא 2 כרטיסים למשחק של ליגת האלופות ב-1 ביוני 2024, כולל טיסה ומלון, כפי שמופיע בטבלת הפרסים מטה (להלן: "הפרס"). 

21.1. הפרס כולל טיסה הלוך בתאריך 31.5.2024 וטיסה חזור בתאריך 2.6.2024. בנוסף, גם 2 לילות במלון. שווי הפרס כ-1,420 יורו.

22. פרטי הפרסים, המשחקים, מועדים בקשר לבחירת הזוכים, מספר הזוכים ותאריכי הכרזת הזוכים (להלן: "טבלת הפרסים"). בפעילות ייבחרו 2 זוכים בפרס, בהתאם לחלוקה להלן:

פרס מספר 1

משחק: גמר ליגת האלופות

תאריך המשחק: 1.6.2024

מועד אחרון לכניסת הזמנות להגרלות: 17.4.2024 בשעה 23:59

מועד בחירת הזוכים: 18.4.2024 עד 21.4.2024

מועד הכרזת הזוכה של הפעילות: 21.4.2024

הפרס: כרטיס זוגי

פרס מספר 2

משחק: גמר ליגת האלופות

תאריך המשחק: 1.6.2024

מועד אחרון לכניסת הזמנות להגרלות: 17.4.2024 בשעה 23:59

מועד בחירת הזוכים: 18.4.2024 עד 21.4.2024

מועד הכרזת הזוכה של הפעילות: 21.4.2024

הפרס: כרטיס זוגי

סך הכל מספר פרסים: 2

סך הכל מספר הכרזת זוכים: 2

23. סוג הכרטיס, מאפייניו, המיקום באיצטדיון וכל עניין הקשור בו אינם בשליטת החברה. במקרה של זכיה בכרטיס זוגי, אין הכרח שהמאפיינים של הכרטיס הרשומים לעיל יהיו זהים לשני הכרטיסים.

ה. פעילות 

24. יתבצעו 2 בחירות לזוכים בפעילות כאמור ובהתאם לטבלת הפרסים.
25. כל אחת מהבחירות יבוצעו במשרדי החברה.
26. הבחירות הראשונות בזוכים יבוצעו עד סוף היום של התאריך 18.4.2024 ועד לסוף היום של התאריך 21.4.2024.
27. תגובות שמילאו את כל תנאי ההשתתפות בתקופת הקמפיין ישתתפו בפעילות. תגובות שיכנסו לאחר המועד האחרון לכניסת תגובות לפעילות לא ישתתפו בפעילות. המועד האחרון לשליחת תגובה לפעילות הוא כפי שמופיע בטבלת הפרסים בפרק ד' לעיל. מועד ושעת שליחת תגובה יהיו כפי שנקלטו בחשבון הטיקטוק של תן ביס.
28. בבחירת הזוכים ישתתפו רק תגובות שהתקבלו ומילאו את כל תנאי ההשתתפות עד למועד האחרון להכנסת תגובה לפעילות.
29. הזוכים יבחרו מבין כל התגובות אשר פורסמו בעמוד הטיקטוק של תן ביס עד התאריך האחרון שנקבע בתקנון זה. מבין המשתתפים יזכו עד 2 מגיבים בפרס שנקבע בתקנון זה.
30. בחירת הזוכים תהיה על פי שיקות דעתה הבלעדי של תן ביס. 
31. שמות הזוכים יירשמו בפרוטוקול.
32. לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד למשתתף בכל תקופת הקמפיין.
33. על מנת לקבל את הפרס, על 2 המשתתים שזכו תהיה את האחריות להיות זמינים ולענות להודעה הפרטית שתתקבל אצלם בחשבון הטיקטוק ולהעביר לעורכת הפעילות כתובת אימייל ומספר טלפון תקינים. אם הזוכה לא יעביר פרטים עד 24 שעות ממועד שליחת ההודעה על ידי תן ביס, הוא לא יהיה זכאי יותר לקבל את הפרס. ממועד זה ואילך תפקע זכאותו של אותו משתתף לקבלת הפרס והוא לא יהיה זכאי לממש את זכאותו או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם. 
34. זוכים חליפיים: לאחר 24 שעות יבחרו שמות של זוכים חליפיים, ולהם יהיו אותם תנאים לקבלת הפרס. אם אחד הזוכים לא אישר את זכייתו במועד הזמן לאישור זכייה כמשמעו להלן, אותו זוכה יאבד את זכייתו ונציג החברה יפנה לזוכה אחר לצורך קבלת אישור זכייתו ואם זוכה זה לא ייאשר את זכייתו בתוך הזמן לאישור זכיה הוא יאבד את זכייתו ונציג החברה יפנה לזוכה נוסף באותם תנאים וכך הלאה, עד לתאריך האחרון 21.4.2024.
35. בחירת הזוכים הינה סופית ולא ניתנות לערעור או לדיון משפטי.
36. לחברה הזכות לבטל זכיה במקרה שיתברר כי משתתף, שזכה הפר את הוראות תקנון זה.

ו. הכרזה על הזוכים ובחירתם

37. במועד הכרזת הזוכה כפי שנקבע בטבלת הפרסים, נציג החברה ישלח לזוכה הודעה במסר בטיקטוק. על המשתתפים האחריות להיות זמינים לאישור הזכייה לרבות ביום הכרזת הזוכים. באחריות כל משתתף לוודא כי תיבת ההודעות הפרטיות שלו זמינה וכי הוא זמין לקבלת הודעות החל מיום 18.4.24 ועד ליום 21.4.2024.
38. ככל והזוכה לא אישר את זכייתו ולא ענה להודעה הפרטית דרך טיקטוק עד 24 שעות לאחר שליחת הודעת הזכייה שנשלחה על ידי תן ביס, הזוכה יאבד את זכייתו באופן בלתי חוזר ונציג החברה ייצור קשר עם הזוכה החליפי הראשון בתור (על ידי הודעה בטיקטוק) והוראות פרק זה יחולו על הזוכה החליפי ועל הזוכה החליפי לזוכה החליפי ככל שיידרש, וכן הלאה, עד קבלת אישור זכייה.
39. "
אישור זכיה" משמעו אישור של הזוכה בהודעה פרטית לנציג החברה ו/או באישור בהודעת מייל או בדרך אחרת שבה החברה השתכנעה כי הזוכה אישר את זכייתו במסגרת הזמן לאישור זכייה. "זוכה" או "זוכים" בתקנון זה משמעו זוכה שאישר את זכייתו כאמור ובמועד, לרבות זוכה חליפי שזכה לפי הוראות תקנון זה. ככל שהחברה תקבע זאת לאחר הזכיה, יאשר הזוכה ובן הלווייה שהוא בחר בהודעת מייל על אישור זכיה הכולל את כל הפרטים של הזוכה ובן-לווייתו, הגבלות אחריות כלפי החברה ותנאים נוספים שיקבעו באותה הודעת מייל וכן ימסור מסמכים ואישורים כפי הוראות החברה וכן תוכל החברה לקבוע כי על הזוכה ובן לווייתו החובה למסור לחברה את המסמך המלא כדבעי והחתום על-ידם לחברה והכולל צרופות כפי הוראות החברה, בדרך ובמועד שהחברה תיקבע, כתנאי לזכיה, וכתנאי נוסף להגדרת "אישור זכיה", שאם לא כן הזכיה תבוטל.
40. שמות של כל אחד מהזוכים הסופיים בפעילות (למעט זוכים חליפיים שלא זכו) יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ו/או בחשבון הטיקטוק של תן ביס.
41.
הזוכה בפעילות:

41.1. על הזוכה בפעילות האחריות להיות זמין בתאריכים הרלוונטים למימוש הפרס, ועל אחריותו לוודא כי הוא רשאי להיכנס למדינת היעד ועל אחריותו לוודא את תקינות המסמכים שלו, כולל דרכון, ויזה וכל מסמך רלוונטי אחר.
41.2. על הזוכה בפעילות המנצח לוודא את כל הרשום בסעיף 41.1 תקף גם על בן-לוויתו אותו הוא בחר.
41.3. חברת ATPI (המנהלת את כרטיסי הזכייה) תיצור קשר עם הזוכה בפעילות לקבלת פרטים מלאים והכרחיים של הזוכה בפעילות ושל בן-לוויתו, כדי לוודא את קבלת הכרטיסים בצורה תקינה.

ז. פרטיות 

41. מדיניות הפרטיות של תן ביס (שניתן לעיין בה כאן: http://10bis.co.il/next/privacy-policy, להלן: "מדיניות הפרטיות") וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 יחולו על מידע אישי שנאסף בקשר לקמפיין.
42. המידע האישי שנמסר על-ידך או שיאסף בקשר לקמפיין (להלן: "
המידע") ישמש את החברה כדי לנהל את הקמפיין ובכלל זה לצורך בחירת זוכה וכדי ליידע את המשתתף הזוכה אם הוא זכאי בפרס בעקבות הפעילות, למימוש הפרס ולתפעול כל דבר ועניין שקשור במימוש הפרס ובדיווחים בקשר אליו, וכן עשויים להיות מועברים לרשויות המדינה לצורך דיווח על הזכייה (לדוגמה: רשויות המס וכו'). לעניין סעיף זה, "חברה" משמעה בפרק זה החברה וכן כל חברת אם של החברה, חברת בת של החברה, חברת אחות של החברה, חברות בקבוצת האם של החברה וכל תאגיד שקשור בכל אלה.
43. מידע כאמור יועבר וישותף עם חברת האם של החברה ועם חברות הקשורות עם חברת האם (במדינות ה- EEA ובמדינות נוספות) וכן עם ספקים וצדדים שלישיים למטרות שפורטו לעיל לרבות ספק הכרטיסים, אופ"א והקבוצות המשחקות (ככל שהדבר נדרש על-ידם) והכל לצורך מימוש הפרס וכל הקשור בכך.
44. נתונים אלה שיועברו כאמור לעיל וכל יתר הנתונים הקשורים עם הקמפיין ישמרו על-ידי החברה אך ורק לתקופה הנדרשת לצורך תפעול הקמפיין או למימוש הפרס ובכפוף למדיניות הפרטיות של החברה.
45. זהות הזוכים ו/או קישור לפרופילים החברתיים של הזוכים ו/או תמונות הזוכים מהפרופילים החברתיים של הזוכים, בכל מדיה חברתית או אחרת, יכולה להתפרסם בכל פרסום של החברה ובכל מדיה.

ח. אחריות

46. אתה מאשר שההשתתפות בקמפיין היא על אחריותך בלבד.
47. החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, חסרון כיס, אובדן, התחייבויות, פציעה, עוגמת נפש או אכזבה שנגרמו או יגרמו לזוכה או לנלווים אליו כתוצאה מהשתתפות בקמפיין, השתתפות בפעילות, זכייה, אי זכיה, אי מימוש פרס או חלקו, דרך מימוש הפרס, מאורעות שקרו בקשר עם מימוש הפרס או בקשר עם הפרס או במהלך מימוש הפרס או כתוצאה ממימוש הפרס או למעשים ומחדלים שנגרמו כתוצאה ממימוש הפרס.
48. מכיוון שהזוכה ישתמש בכרטיס/ים של ספקים צדדים שלישיים לצורך מימוש הפרס ובכלל זה כרטיס/י כניסה למשחק, התנאים וההגבלות של הצד השלישי (לרבות ולא רק ATPI, שנמצאים בקישור כאן: https://www.atpi.com/upload/media/default/0001/02/bbac374df7a30fcdcebdf206f19184fd0b35ca54.pdf) יחולו על הסכם כזה והזכיה כפופה לאותם תנאי שימוש של הצדדים השלישיים. החברה אינה אחראית להוראות התקנון של הצד השלישי, אך הזוכה מתחייב למלא אותן במלואן. לאחר שהפרס הוענק לזוכה ולבן לוויתו (ככל והפרס הינו פרס זוגי) במסגרת תנאי הקמפיין הללו, בשום פנים ואופן לא ניתן יהיה להטיל אחריות על החברה בגין הפסדים, עלויות או נזקים ישירים ועקיפים שנובעים או קשורים באופן ישיר או עקיף לעיכובים או דחיות או שינוי מועד או ביטולים של המשחק ו/או של מימוש הפרס או שתוצאתם אי מימוש הפרס או מימוש חלקי; נזקים ישירים ועקיפים כתוצאה ממימוש הפרס או שנובעים מספקים שתפקידם לממש את הפרס או שקשורים בהם; ביטולים, הגבלות או דחיות בקשר עם כח עליון, מלחמה, מצב מלחמתי, תקנות שעת חירום, קורונה, בידוד, מגיפה, סגר וכל דבר שבשליטת הזוכה או שאינו בשליטת הזוכה; דחייה, ביטול, נטישה, שינוי מועד, שינוי מקום משחק, ביטול כרטיס, הפסקת משחק, מימוש חלקי של הפרס, אי מימוש הפרס, צמצום קיבולת האצטדיון, סירוב הכנסת הזוכה ו/או בן לוויתו לאיצטדיון, משחק מאחורי דלתות סגורות או חוסר היכולת לממש את הפרס מכל סיבה שהיא, בין אם תלויה בזוכה ו/או בבין לוויתו ובין אם לאו. הזוכה ובן לוויתו מוותרים באופן בלתי חוזר כלפי החברה, עובדיה, מנהליה, חברת אם, חברת בת, חברת אחות, תאגידים קשורים וכל מי שקשור עם כל אלה ו/או עם החברה, על כל תביעה או דרישה בכל אחד מהעניינים הנקובים לעיל.
49. שום דבר בתנאי הקמפיין ובהוצאתו לפועל לא יכלול את אחריותה של החברה בגין מוות, פגיעה או נזק ישיר ועקיף, אישי או אחר, גוף, ממון או שאינו ממון, לזוכה, לבן לוויתו ולכל צד שלישי, שנגרם כתוצאה ממימוש הפרס ו/או שקשור לתוצאות הזכיה ו/או תוצאות מימוש הפרס, או שנגרם כתוצאה מרשלנות, פזיזות, אדישות, אחריות קפידה, מרמה, מצג שווא, טעות, הטעייה, זדון ומעשה פלילי מכל סוג שהוא.
50. החברה מקפידה מאוד בארגון הקמפיין, אך לא ניתן לשלול לחלוטין את האפשרות שמידע שהוצג לגבי הקמפיין אינו שלם או שגוי. אי דיוקים, טעויות כתיב או טעויות דומות בפוסט הקמפיין או חומרי קמפיין אחרים שפורסמו על ידי החברה מכל סוג שהוא, אינם יכולים לשמש כנגד החברה או לגרום לכל התחייבות עבורה.
51. החברה וכל הצדדים השלישיים שקשורים בחברה או שקשורים עם הקמפיין, הזכייה, הפרס והוצאתו לפועל של הפרס, אינם אחראים לתקלות ברשת, בחומרה או בתוכנה שתוצאתם אי-קליטת הזמנה כהזמנה שמילאה את תנאי ההשתתפות או שתוצאתה אי כניסת ההזמנה לפעילות או שתוצאתה עיכוב או אובדן נתונים.
52. היה והקמפיין יבוטל, מכל סיבה שהיא שלא תלויה בחברה, לרבות במהלך תקופת הקמפיין, אין ולא תהיה כל תביעה כלפי החברה בשל כך ואתה מוותר באופן בלתי חוזר כלפי החברה על כל דרישה, טענה ותביעה, בשל כל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם ו/או ייגרם לך, בין אם הוא ידוע לך ובין אם הוא יוודע לך בעתיד.
53. היה והחברה לא תקבל את הכרטיסים שהם הפרס של פעילות זו, כולם או חלקם, החברה תמסור לזוכה שלא קיבל את הכרטיס פרס חליפי שווה ערך לסכום הפרס.

ט. תנאים נוספים והגבלות:

54. בן הלוויה שיצטרף לזוכה כדי ליהנות מהפרס (להלן: "בן הלווייה") ייבחר על-ידי הזוכה בסמוך לאחר הזכייה (תוך יום ממועד אישור הזכיה). הפרס מותנה וכפוף בתנאים של הכרטיס, בתנאים הרשומים על הכרטיס, בתנאים של השימוש באיצטדיון, בתנאי אופ"א ובכל התנאים של כל צד שלישי הקשור למימוש הפרס. כל תשלום ישיר ועקיף בקשר למימוש הפרס ו/או לכל שינוי או החלפה, ככל וניתן בקשר עם הפרס, יחול וישולם על-ידי הזוכה. בחירת בן הלוויה, רישומו לפרס, קבלת הפרס על-ידו ומימוש הפרס על-ידו מותנים בכך שבן הלווייה מסכים לכל הוראות תקנון זה ובכל מקום בתקנון זה שקיים ויתור, ויתור בלתי חוזר, אישור, הצהרה, הסכמה, חבות, מחויבות והתחייבות של "זוכה" כלפי החברה, כל אלה יחולו בהתאמה גם על "בן לווייה". האחריות על הזוכה לכך שהוראות תקנון זה יחולו ויקוימו במלואן על בן הלוויה ועל הסכמת בן הלווייה לכך.
55. החברה אינה נושאת באחריות לכל העלויות הישירות והעקיפות ולעלויות הקשורות במימוש הפרס ובכלל זה ולא רק: הוצאות נסיעה והגעה לאיצטדיון, ארוחות, הוצאות אישיות, רפואיות ואחרות, ביטוח, הוצאות שהות וכדומה והזוכה אחראי בלעדי למימון הוצאות אלה, עבורו ועבור בן לווייתו, ככל וקיים.
56. הפרס הינו אישי ולא ניתן להעברה. לא ניתן למכור ו/או להעביר את הפרס, בתמורה או שלא בתמורה או בדרך אחרת. אם הפרס כולל 2 כרטיסים, מימוש הפרס מותנה בכך שבן הלווייה הינו אדם קרוב לזוכה (קרוב משפחה או חבר קרוב), טרם מועד תקופת הקמפיין ושהמימוש של הפרס נעשה במשותף. למען הסר ספק חל איסור על ספסור בפרס ומובהר כי יש בכך הפרה של תנאי הכרטיס, הפרה של תקנון זה והדבר יכול להגיע אף כדי עבירה פלילית.
57. האחריות של הזוכה לוודא כי הוא מסוגל לממש את הפרס בפרק הזמן הנדרש לתאריך האירוע הרלוונטי.
58. הזוכה אחראי לבדו לכל סידורי הנסיעה שלו ושל כל בן לווייתו.
59. הזוכה אחראי לרכישה של כל הביטוחים הרלוונטיים בכיסויים מספיקים ועמידה בתנאיהם עבורו ועבור בן לווייתו.
60. הזוכה ישמור על כל החוקים, התקנות וההנחיות של מדינת ישראל, של האיצטדיון ושל כל גורם אחר הקשור במימוש הפרס ו/או בזמן מימוש הפרס.
61. הזוכה מתחייב שכל המידע האישי שנמסר לחברה ולצדדים שלישיים בקשר עם הפרס ולשותף הכרטיסים הוא מידע נכון, אמיתי ומלא.
62. הזוכה מצהיר שאין כנגדו צו שתוצאתו איסור על מימוש הפרס ובכלל זה איסור על הגעה לאיצטדיון בשעות המשחק.
63. הגבלות רפואיות ושמירה על התוויות רפואיות, הנחיות רפואיות ונטילת תרופות וטיפולים רפואיים של הזוכה ושל בן לוויתו בזמן מימוש הפרס הינן באחריותם בלבד.
64. הקשר בין הזוכה לבין העסק שמספק את הפרס לחברה הינו עניין לזוכה בלבד, שמתחייב למסור להם את הפרטים הנחוצים (כולל נתונים אישיים נחוצים) לצורך מימוש זכייתו ולעמוד בתנאים הנחוצים לצורך קבלת הפרס או חלקים מהפרס (כדוגמת עמידה בתנאי הוראות הכרטיס, הוראות אופ"א, עמידה בהוראות ובהגבלות ההתנהגות באצטדיון וכדומה).
65. הפרס כפוף לתנאים ולהגבלות של כל ספק/ים של שירותים רלוונטיים הכלולים בפרס וכפי שיהיו תקפים מפעם לפעם. לדוגמא, תנאי הכרטיסים של אופ"א 'מדיניות האצטדיון והתנאים שעל הכרטיס ועל גב הכרטיס וההפניות שרשומות שם, ככל וקיימות. מימוש הפרס מותנה בקריאה ואישור של כל אלה על-ידי הזוכה, טרם המימוש של הזכיה ועמידה בכל התנאים האלה. 
66. לא ניתן להחליף פרסים במזומן, אשראי או מוצרים או שירותים אחרים ולא ניתן לקבל זיכוי או החזר כספי על פרס שלא מומש או שחלקים ממנו לא מומשו או בוטלו על-ידי הספקים או על-ידי הזוכה. במקרה של סירוב לפרס או שלא ניתן לקבל את הפרס והמועד למציאת זוכה חלופי חלף – הפרס יישאר בבעלות החברה.
67. מכיוון שהכרטיסים מוענקים למשחקים שקבועים מראש, הזוכים אינם רשאים לבחור משחק אחר.
68. השתתפות בקמפיין ובפעילות הינה הסכמה של המשתתף ושל הזוכה שמספר הכרטיסים ליעדי המשחק תלוי במספר הכרטיסים שהוקצה על ידי אופ"א ו/או ספק הכרטיסים לחברה. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות באופן חד צדדי את מספר הכרטיסים שיוענקו במסגרת או בקשר לקמפיין או לפעילות אם אופ"א תחליט להפחית את מספר הכרטיסים שיוקצו. במקרה זה אין אפשרות להטיל אחריות על החברה בגין הפסדים, עלויות או נזקים הנובעים או קשורים לתיקון כזה ובמקרה זה יינתן פרס חליפי בהתאם לשיקול דעת החברה, בערך דומה לצרכן. בנוסף מוסכם שהחברה רשאית לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי את המשחק שיוגרל או את המשחקים שיוגרלו, לרבות התאריכים הקשורים עם המשחק ובהתאמה החברה תשנה את הכרטיסים ובמקרה זה אין אפשרות להטיל אחריות על החברה בגין הפסדים, עלויות או נזקים הנובעים או קשורים לשינוי כזה.
69. כל מס ישיר ועקיף שיוטל על הזכייה לרבות מס על זכיה בפעילות ועל פרסים ישולם על-ידי הזוכה. אם ידרש – הזוכה ימסור לנציגי החברה פרטים ואישורים בקשר לכך. על הזוכה להתייעץ עם יועצי לעניין השלכות המס ובדבר ההשלכות המשפטיות של זכייה בפרס.
70. הפרסים הם אישיים ואינם ניתנים להעברה.
71. אסור למשתתף לעשות כל פעולה או מחדל, באמצעותו או באמצעות אחר, כדי להשפיע באופן ישיר או עקיף על הפעילות ועל הזכיות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחקור את ההשתתפות של המשתתפים בקמפיין בגין כל פעולת הונאה או חשד לפעולה כזו ולנקוט בכל האמצעים לסיומם. תגובות שנשלחו באמצעות פעילויות לא אתיות, לא חוקיות או שמפרות את הוראות תקנון זה לא ישתתפו בפעילות ואם העניין קשור לזוכה יש בכך כדי לבטל את הזכיה. 
72. אסור למשתתף או לזוכה לעשות כל דבר, לרבות פרסום מכל סוג ובכך מדיה, שיש בו כדי לפגוע במוניטין של החברה או בשמה הטוב או עלול לפגוע בחברה.
73. זכויות היוצרים בכל הקשור בקמפיין שייכים לחברה ואין בהשתתפות בקמפיין או בפעילות או בקבלת הפרס כדי להעניק זכות כל שהיא הקשורה בחברה ובכלל זה בזכויות היוצרים של החברה.
74. החוק החל על תקנון זה הינו החוק הישראלי בלבד וכל מחלוקת הקשורה בקמפיין, בפעילות, בזכיות ובקשר עם הוצאה לפועל של הקמפיין או הזכיות ותוצאותיהם, ידונו רק בבית המשפט המוסמך בתל אביב.
75. החברה רשאית לערוך שינויים בתקנון, בתנאים ובהגבלות מעת לעת.
76. בכל סתירה או פרשנות בין נוסח התקנון, התנאים וההגבלות בעברית לבין נוסח התקנון, התנאים וההגבלות באנגלית, יגבר הנוסח בעברית.
77. לקבלת תלונות על הקמפיין או בקשר לכל דבר שקשור בו ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני: service@10bis.co.il .
78. תאריך עדכון אחרון: 31 במרץ 2024


בהצלחה!

bottom of page