תקנון תנאים והגבלות של קמפיין
גשם של מתנות

א. כללי:

1. תנאים אלה חלים על מבצע 'גשם של מתנות' (להלן "המבצע") שמארגנת חברת 10 ביס קו.איל בע"מ ח.פ. 512963489, שנמצאת בבניין מידטאון, קומה 28, כתובת מנחם בגין 144 תל אביב 6492102, ישראל (להלן: "החברה").

2. בהשתתפותו במבצע מסכים כל משתתף (להלן "משתתף") לתנאים אלה.

3. המבצע יתחיל ביום 1 בדצמבר בשעה 00:01 ויסתיים ביום 31 בדצמבר 2022 בשעה 23:59 (להלן "תקופת המבצע").

4. משתתפים שהתנהגותם מפרה תנאים אלה לא יהיו רשאים להשתתף במבצע.

ב. המבצע:

5. המבצע שהוא מבצע נושא פרסים רשום בפלטפורמה של JET (להלן "הפלטפורמה").

6. כדי להשתתף במבצע, על המשתתף:

1) לבצע בהצלחה הזמנה שהושלמה באמצעות הפלטפורמה בשווי מינימום בסך 100 ₪ במהלך תקופת המבצע; לבחור לקבל הנחות, הצעות לחברי מועדון ועדכונים אחרים באמצעות סימון המשבצת המיועדת לכך בדף ההגדרות של תן ביס (לינק: https://www.10bis.co.il/Account/UserProfileDetails )

2) בדף אישור ההזמנה ימצא הלקוח באנר המדגיש שהזמנות למשחק יישלחו בדואר אלקטרוני לאחר הזמנת משלוח. הלקוח יקבל אימייל עם קישור להזמנה (הקישור יהיה תקף במשך 72 שעות) ותזכורת באימייל כעבור 48 שעות; יושם לב שלעיתים האישור באימייל יחד עם השובר מגיעים לתיקיית הספאם.

3) בלחיצה על הכפתור "מה קיבלתי?" בדף המשחק יוכל המשתתף לראות איזה פרס קיבל.

4) כעבור כשעתיים יקבל המשתתף אימייל ובו קוד (קוד שובר של תן ביס או קוד הנחה של צד שלישי) לצורך פדיון הפרס בפלטפורמה הרלוונטית. במקרים שבהם מסעדות או הלקוח יבטלו את ההזמנה, הקוד הסופי לא יישלח.

7. כלל המשתתפים שמילאו אחר כל התנאים המפורטים בסעיף 2 (להלן "המבצע") יכולים לקבל את אחד מבין הפרסים שלהלן.

8. משתתפים רשאים להשתתף במבצע ארבע פעמים לכל היותר במהלך תקופת המבצע.

9. תן ביס לא גובה דמי תקשורת כלשהם בגין השתתפות במבצע.

10. תן ביס שומרת על זכותה להקפיא, לבטל את המבצע בכל עת, תוך ציות לדין החל בטריטוריה. כל שינוי בתחרות יבוצע בהתאם לדין האמור.

ג. משתתפים:

11. כדי להשתתף צריך להיות: תושב ישראל, בן 18 לפחות במועד ההזמנה הראשונה בתקופת הקמפיין, שביצע הזמנה בתקופת הקמפיין בהתאם לכל תנאי ההשתתפות וכי כתובת המייל מעודכנת במרשמי החברה קודם למועד הקמפיין וכי ישנה הסכמה של המשתתף בעמוד ההגדרות לקבלת דיוורים על עדכונים ומבצעים.

12. בכפוף לסעיף 11, כולם רשאים להשתתף במבצע למעט עובדים של תן ביס, חברות מסונפות, חברות קשורות או חברות בת, בני משפחותיהם, סוכנים או כל מי שיש לו קשר לתחרות.

13. תן ביס שומרת על זכותה לחסום הנפקת שוברים במקרים של הונאה או שימוש פסול.

ד. טריטוריה:

14. מדינת ישראל.

ה. מועד אחרון למסירת פרסים: 

15. כעבור כשעתיים (2 שעות) מביצוע ההזמנה, יקבלו המשתתפים באימייל קוד לפדיון הפרס.

ו. פרסים - סוג ושווי:

16. הפרסים שיוענקו הם:

1) עד 10% הנחה על Booking.com.
2) 15% הנחה בפאנזינג Funzing.

3) 25 ₪ הנחה על ההזמנה הבאה בתן ביס.

4) 30 ₪ הנחה על ההזמנה הבאה בתן ביס.

 

17. עד 10% הנחה על Booking.com

1) לקבלת הפרס יש צורך בחשבון תקף ב-Booking.com. על כתובת האימייל שבחשבון להיות זהה לכתובת שבה אתה משתמש לביצוע ההזמנה (הבוקינג) שלך.

2) הצעת ההנחה בשווי של עד 10% תהיה תקפה לתקופת ביצוע ההזמנה, מ-1 בדצמבר 2022 עד 15 בינואר 2023, ביחס למקומות לינה הכלולים במבצע.

3) הפרס נועד לשימוש חד-פעמי.

4) רק נכסים שמצוין לגביהם סכום תגמול מוערך כלולים במבצע.

5) בסיכום המחיר שלך תוכל לראות את סכום ההנחה שתקבל על ההזמנה שלך.

6) יתכן שהסכום לא יכלול מיסים/עמלות כלשהם והוא כפוף לשערי המרת מטבע.

18. 15% הנחה בפאנזינג Funzing

1) ניתן לממש את קוד ההנחה בכתובת https://il.funzing.com/ או באפליקציית Funzing.

2) קוד ההנחה יהיה בתוקף עד 28 בפברואר 2023.

3) ניתן לממש את קוד ההנחה פעם אחת בלבד.

4) אין כפל הנחות.

19. 25 ₪ ו-30 ₪ הנחה על ההזמנה הבאה שלך בתן ביס

1) חלה הגבלה של שובר אחד למשתתף, בגין השוברים לא יינתן החזר, אין להמירם, להחליפם, לפדותם או להעבירם בתמורה לסכום כסף במזומן בשום נסיבות.

2) תקף באתר 10bis.co.il או באפליקציה בטלפון הנייד לשימוש אחד. יתרת התשלום תבוצע באחד מבין אופני התשלום המקוונים הזמינים. סכום הזמנה מינימלי עומד על 50 ש"ח. אין למכור את השוברים או ליצור העתקים שלהם. תן ביס שומרת על זכותה לבטל כל שימוש שייעשה בשובר במקרים של הונאה או שימוש פסול. בתוקף עד וכולל 15 בינואר 2023.

3) אין להחזיר או להמיר שוברים של תן ביס בתמורה לשוברים אחרים, ואין להשתמש בהם יחד עם שוברים אחרים מכל סוג שהוא. במימוש השובר יחולו התנאים המופיעים על השובר והתנאים הכלליים של תן ביס.

4) אם משתתף במבצע עושה שימוש בשובר באתר(ים) של צדדים שלישיים אזי המשתתף מתקשר בהסכם עם הצד השלישי הרלוונטי. ההסכם עשוי להיות כפוף לתנאיו של הצד השלישי הנ"ל. תן ביס לא תישא באחריות בגין אי-ציות כלשהו להסכם כאמור על ידי הצד השלישי הרלוונטי.

5) תן ביס שומרת על זכותה להחליף את הפרס הנ"ל בפרס אחר בעל ערך דומה או תכונות זהות במקרה שיאזול או אם לא יהיה אפשר למצוא אותו בשוק.

ז. פרטיות:

20. מדיניות הפרטיות של תן ביס (שניתן לעיין בה כאן: http://10bis.co.il/next/privacy-policy, להלן: "מדיניות הפרטיות") וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 יחולו על מידע אישי שנאסף בקשר לקמפיין.

21. הודעת הפרטיות של תן ביס והרגולציה בדבר הגנה כללית על נתונים יחולו על המידע האישי שנמסר על ידי משתתפים בקשר למבצע זה.

22. המידע האישי שנמסר על ידי משתתף לתן ביס בקשר למבצע, משמש כדי ליידע את המשתתפים על אודות המבצע וליידע את המשתתפים במקרה שזכו בפרס. לשם כך יוצפנו הנתונים האישיים העשויים להיות מועברים לספק החיצוני הרלוונטי (מארח דף הנחיתה). נתונים אלה יימחקו בתום תקופת המבצע. 

ח. אחריות:

23. המשתתף נוטל חלק במבצע על אחריותו בלבד.

24. תן ביס לא תקבל על עצמה אחריות כלשהי בגין כל נזק, אובדן, חבות, פציעה או אכזבה שייגרמו למשתתף כלשהו כתוצאה מנטילת חלק במבצע או בקשר לפרס כלשהו.

25. תן ביס נוקטת זהירות רבה בארגון המבצע אולם לא ניתן לשלול לחלוטין את האפשרות שמידע המוצג בקשר למבצע הוא חלקי או שגוי. אי-דיוקים, שגיאות כתיב או טעויות דומות באתר המבצע, או בחומרים אחרים הנוגעים למבצע, מכל סוג שהוא, שיפורסמו על ידי תן ביס, לא יפעלו לחובת תן ביס ולא יטילו עליה חובה כלשהי.

26. תן ביס ושום חברה בת או חברה קשורה שלה לא יהיו אחראיות לכל מצב, נסיבות, אובדן, כשל או עיכוב הנגרמים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה או בשליטתן בנוגע למבצע זה. דבר בתנאים של מבצע זה לא ישלול את חבותה של תן ביס בגין מוות או פציעה שייגרמו ברשלנות, או בגין הונאה או מצגי שווא שהוצגו במרמה, פעולות שבוצעו בזדון או ברשלנות רבתי.

27. תן ביס וצדדים שלישיים הפועלים מטעמה לא יישאו באחריות בגין תקלות ברשת, בחומרה או בתוכנה אצל ערוצי רשתות חברתיות הגורמות לעיכוב או לאובדן נתונים.

ט. הונאה:

28. תן ביס שומרת על זכותה לבצע בירורים בנוגע להשתתפות במבצע במטרה להתחקות אחר מעשי הונאה כלשהם ולנקוט בכל צעד שהוא כדי לשים להם סוף. במסגרת צעדים אלה רשאית תן ביס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנה תקינה. השתתפות במבצע בהתבסס על מעשי הונאה או על פעולות המפרות תנאים אלה תהיה בטלה ומבוטלת.

י. שונות:

29. דין הטריטוריה שבה מתקיים המבצע יחול על תנאים אלה.

30. מיסי הימורים כלשהם המגיעים ביחס למבצע זה ו/או כל מס שיש לנכותו במקור מפרס יחולו על תן ביס.

31. מיסים כלשהם (מלבד מיסי הימורים) המגיעים ביחס למבצע זה יחולו על הזוכה.

32. על המשתתפים להיוועץ ביועצי (המס) שלהם בנוגע למס המקומי ולתוצאות המשפטיות של זכייה בפרס שכן יתכן שחלה חובה להצהיר בפני רשויות המס (המקומיות) על הזכייה בפרס.

33. הפרסים הם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

34. אסור למשתתף לעשות כל פעולה או מחדל, באמצעותו או באמצעות אחר, כדי להשפיע באופן ישיר או עקיף על קבלת הפרס ועל הזכיות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחקור את ההשתתפות של המשתתפים בקמפיין בגין כל פעולת הונאה או חשד לפעולה כזו ולנקוט בכל האמצעים לסיומם. הזמנות שבוצעו באמצעות פעילויות לא אתיות, לא חוקיות או שמפרות את הוראות תקנון זה לא ישתתפו בקמפיין ואם העניין קשור לזוכה יש בכך כדי לבטל את הזכיה. 

35. אסור למשתתף או לזוכה לעשות כל דבר, לרבות פרסום מכל סוג ובכך מדיה, שיש בו כדי לפגוע במוניטין של החברה או בשמה הטוב או עלול לפגוע בחברה.

36. זכויות היוצרים בכל הקשור בקמפיין שייכים לחברה ואין בהשתתפות בקמפיין או בקבלת הפרס כדי להעניק זכות כל שהיא הקשורה בחברה ובכלל זה בזכויות היוצרים של החברה.

37.  החוק החל על תקנון זה הינו החוק הישראלי בלבד וכל מחלוקת הקשורה בקמפיין, בהגרלות, בזכיות ובקשר עם הוצאה לפועל של הקמפיין או הזכיות ותוצאותיהם, ידונו רק בבית המשפט המוסמך בתל אביב.

38. החברה רשאית לערוך שינויים בתקנון, בתנאים ובהגבלות מעת לעת.

39. בכל סתירה או פרשנות בין נוסח התקנון, התנאים וההגבלות בעברית לבין נוסח התקנון, התנאים וההגבלות באנגלית, יגבר הנוסח בעברית.

40. לקבלת תלונות על המבצע או בקשר לכל דבר שקשור בו ניתן לפנות לשירות הלקוחות של תן ביס.

פרטים ליצירת קשר:

מנחם בגין 144

אימייל: service@10bis.co.il 

טלפון: 1-700-701-011

גשם של מתנות שמח!