top of page

איך זה עובד?

burger and tickets to the EURO 2020

הזמינו משלוח ב-200 ש"ח ויותר ותוכלו לזכות בכרטיסים
ל-™UEFA EURO 2020

3

ויכולים לזכות

 

הפרס:
חבילת אירוח זוגית למשחקים הכוללת:

כרטיסי טיסה ליעד המשחק באירופה,
כרטיס זוגי למשחק ו-2 לילות במלון

2

נכנסים להגרלה

 

מאוד פשוט!

הזמנתם? נכנסתם להגרלה!

1

מזמינים


מזמינים משלוח טעים בתן ביס
בעלות של 200 ₪ או יותר
בין התאריכים  11.5-16.6.2021

 

* לא תקף בתשלום עם כרטיס תן ביס

מזל טוב לזוכים שיסעו בקרוב למשחק ב-™UEFA EURO 2020

הזוכים בהגרלה הראשונה הם...

כרמית גליק, חיים פרידמן, ירון לחמן, ישראל סנאי ומיכאל מייגר

בהגרלה השניה זכו:

אבי וייסנברג, מריה חסון, שביט גפן, שי מאור, אידית הוכמן, אופיר כשר, נופר שושן, מיכל שוורץ גיגי, שי כליפה, רומן קוסנקו, ספיר שורצמן, ברניסה גלנטה, ליאור לבנון, מיתר קפון ואמנה אבו עזיזה

ובהגרלה השלישית והאחרונה זכו:

אליזה אלטרטום, שריאל כהן, פאוזי חזן, יקטרינה רבינוביץ', קטרינה טוהר גרישצינקוב

ההשתתפות בהגרלה מותנית בהזמנת משלוח בסכום הגבוה מ- 200 ₪, בכל אמצעי תשלום למעט כרטיס 'תן ביס'. | בהזמנת משלוח בלבד. לא כולל הזמנת פיק-אפ או תשלום במסעדה. | תקף בכל שעות הפעילות בין התאריכים 16.6.21 - 11.5.21 | ניתן לעשות שימוש בקופונים כל עוד סך התשלום עולה על 200 ₪ ואיננו משולם בכרטיס 'תן ביס'. | ניתן להיכנס להגרלה עד 10 פעמים ללקוח. כל לקוח יכול לזכות בכרטיסים למשחק אחד בלבד. | במידה ובוצעה הזמנה ממספר משתמשים יחד, יכנס להגרלה רק בעל אמצעי התשלום (שאינו כרטיס תן ביס) שסך החיוב בו עולה על 200 ₪.

מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977. עורכת ההגרלה: 10 ביס.קו.איל בע"מ. ההגרלה בפיקוחו של עו"ד ניר בר, התע"ש 10 רמת-גן (טלפון: 03-7527002). ההגרלה, מועדיה ואופן עריכתה כפופים לתקנון החברה הזמין במשרדו של המפקח ובאתר האינטרנט של עורכת ההגרלה: https://www.10bis.co.il/next/ltou.

bottom of page